/ МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ / Үйл ажиллагааны ил тод байдал / ХЭРЭГ БҮРТТГЭХ АЛБАНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

ХЭРЭГ БҮРТТГЭХ АЛБАНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

Хэрэг бүртгэх албаны 2019 оны 04 дүгээр сарын товч тайланг энд дарж үзнэ үү.

Статистик мэдээ
  • Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн гаралт 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 13.9 буурч, гэмт хэргийн илрүүлэлт 14 хувиар өссөн.
  • "1 хором" аяныг зохион байгуулсанаар Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн гаралт 12.5 хувиар буурлаа.
Эрэн сурвалжилж байна