/ МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ / Үйл ажиллагааны ил тод байдал / Хэрэг бүртгэх албаны эхний хагас жилд хийж гүйцэтгэсэн ажил, арга хэмжээний товч мэдээлэл

Хэрэг бүртгэх албаны эхний хагас жилд хийж гүйцэтгэсэн ажил, арга хэмжээний товч мэдээлэл

Хэрэг бүртгэх албаны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны товч мэдээлэлтэй энд дарж танилцана уу.

Статистик мэдээ
  • Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн гаралт 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 13.9 буурч, гэмт хэргийн илрүүлэлт 14 хувиар өссөн.
  • "1 хором" аяныг зохион байгуулсанаар Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн гаралт 12.5 хувиар буурлаа.
Эрэн сурвалжилж байна