/ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ / Онцлох алба хаагч / Хэрэг бүртгэх албаны 08 дугаар сарын "ОНЦЛОХ АЛБА ХААГЧ" шалгарлаа.

Хэрэг бүртгэх албаны 08 дугаар сарын "ОНЦЛОХ АЛБА ХААГЧ" шалгарлаа.

Статистик мэдээ
  • Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн гаралт 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 13.9 буурч, гэмт хэргийн илрүүлэлт 14 хувиар өссөн.
  • "1 хором" аяныг зохион байгуулсанаар Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн гаралт 12.5 хувиар буурлаа.
Эрэн сурвалжилж байна