/ / Хэрэг бүртгэх албаны 2020 оны 01 дүгээр улирлын тайлангийн хурал, сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

Хэрэг бүртгэх албаны 2020 оны 01 дүгээр улирлын тайлангийн хурал, сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.

      Дэлхий даяар тархаад байгаа Covid19 буюу шинэ төрлийн корона вирусээс урьдчилан сэргийлж цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор тус албаны 2020 оны 01 дүгээр улирлын тайлангийн хурал, сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг Цагдаагийн ерөнхий газрын Шуурхай удирдлагын штаб дээр нийслэл болон орон нутгийн нэгжүүдийг хамруулан цахим видео хэлбэрээр энэ оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр зохион байгуулж ажлын үр дүн, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээний талаар хэлэлцлээ.

 

ХЭРЭГ БҮРТГЭХ АЛБА

Статистик мэдээ
  • Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн гаралт 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 13.9 буурч, гэмт хэргийн илрүүлэлт 14 хувиар өссөн.
  • "1 хором" аяныг зохион байгуулсанаар Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн гаралт 12.5 хувиар буурлаа.
Эрэн сурвалжилж байна